Parking mjesta Lamela D

Parking mjesta u podzemnoj etaži

Prikaz situacije parking mjesta podrumske etaže.
Broj parking mjesta: 19

Parking mjesta u prizemlju

Prikaz situacije parking mjesta u prizemlju i parteru.
Broj parking mjesta: 9 + 5